Portal Informacyjny Kuropatnika

Portal informacyjny Kuropatnika,aktualności,ogłoszenia informacje,przydatne linki

WIEŚ KUROPATNIK – PODSTAWOWE INFORMACJE Więcej: http://www.polskawliczbach.pl/wies_Kuropatnik

Wieś Kuropatnik to wieś leżąca w gminie Strzelin. Należy do województwa dolnośląskiego, powiatu strzelińskiego. Według Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2011 roku liczba ludności we wsi Kuropatnik to 829 z czego 50,5% mieszkańców stanowią kobiety, a 49,5% ludności to mężczyźni. Miejscowość zamieszkuje 3,7% mieszkańców gminy. Identyfikator miejscowości Kuropatnik w systemie SIMC to 0880490, a współrzędne GPS wsi Kuropatnik to (17.108611, 50.748333).

WIEŚ KUROPATNIK – PODSTAWOWE INFORMACJE Więcej: http://www.polskawliczbach.pl/wies_Kuropatnik

Wieś Kuropatnik to wieś leżąca w gminie Strzelin. Należy do województwa dolnośląskiego, powiatu strzelińskiego. Według Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2011 roku liczba ludności we wsi Kuropatnik to 829 z czego 50,5% mieszkańców stanowią kobiety, a 49,5% ludności to mężczyźni. Miejscowość zamieszkuje 3,7% mieszkańców gminy. Identyfikator miejscowości Kuropatnik w systemie SIMC to 0880490, a współrzędne GPS wsi Kuropatnik to (17.108611, 50.748333).

wszystkie wpisy

Rozpoczynamy proces tworzenia funduszu sołeckiego na 2018 rok.

Rozpoczynamy proces tworzenia funduszu sołeckiego na 2018 rok.

Na podstawie art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r. poz. 301) oraz uchwały Nr V/59/15 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki, informuję że: wnioski dotyczące podziału środków z funduszu sołeckiego na 2018rok przyjmowane będą do dnia 28 sierpnia 2017 r. przez Sołtysa wsi Kuropatnik.

Do realizacji może być przyjęty wniosek spełniający następujące warunki:
– wskazujący konkretne przedsięwzięcia przewidziane do realizacji na obszarze sołectwa, mieszczące się w zakresie zadań własnych gminy, służące poprawie życia mieszkańców i zgodnie ze strategią rozwoju gminy, wraz z uzasadnieniem ich wyboru,
– zawierający rzetelne oszacowanie kosztów przedsięwzięć.

Prawo do uchwalenia wniosku w sprawie przeznaczenia środków funduszu przysługuje zebraniu wiejskiemu.

Inicjatywę w sprawie zgłaszania propozycji wniosków do uchwalenia posiadają : sołtys, rada sołecka lub grupa co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.

Sołtys wsi Kuropatnik
Adam Daniluk

Share This